STOPMOB.

StopMob er et redskab som giver indsigt og konkrete foreslag til hvordan lærer/pædagoger samt forældre kan arbejde med børn og unge.

Børn og unge udfordre de professionelle voksne i arbejdet med inklusion/ læringsmiljøer i daginstitutioner samt skoler.Med StopMob metoder kan negative tanker vendes til positiv udvikling, hvor det enkelte barn og omgivelser forstår at tage brug af metoderne  med/overfor hinanden. Konceptet giver brugbare bud på hvordan man som voksen kan arbejde på at bevidstgøre børn og unges tanker følelser og adfærd samt bryde negative tanker og opbygge positive tankemønstre.

Jeg har udviklet et koncept som bygger på skandinavisk tankegange.(hermed ment tanker baseret på skandinavisk kultur forståelse). Jeg har udviklet 8 metoder gennem de sidste 13år arbejdet med dem de sidste 3år minimum 2 gange om ugen intensivt samt brugt det løst i dagligdagen hverdag.

Konceptet er hele tiden under udvikling, og kan videre udvikles af både fagfolk/ børn og unge. Metoderne kan anvendes til børn og unge i alderen 5-15år. Metoderne kan bruges til børn med særlig behov, stille børn, udad reagerende børn, etniske børn med en anden kulturel baggrund. Pædagoger kan inddrage StopMob i den nye skolereform, dvs give børn en anden vinkel på hvordan man kan arbejde med bevidstgørelse af tanker, følelser samt adfærd på en sjov og humoristisk måde samt bevare den professionelle vinkel til tingene. Metoderne tager afsæt i dialog om en tegning, en fiktiv fortælling, rollespil, samt udføre en tegning af de forskellige metoder.

Til de professionelle voksne hermed ment lærer/pædagoger er mit ønske at dette koncept vil inspirere og give mod på at ville lære noget nyt samt kaste jer ud i en verden fuld af positive tanker.