STOPMOB

Gülten Eminovski

”Størstedelen af min kommunikation med børnene på skolen er baseret på humor, humor og atter humor. Det er sundt at grine. Jeg tror på, at mit arbejde kan være med til at skabe større indsigt, en tro på sig selv og en accept af, at vi er forskellige – en evne der er vigtigt at få lært børnene, hvis man skal mobning til livs"

StopMob metoder giver børn ro i deres indre/  selvbevidsthed/ faste rammer/  læring/ kreativ tænkning/ italesættelse af tanker, følelser og adfærd.

Idé:
STOPMOB handler om at skabe ro i børns indre samt skabe faste rammer og styrke deres selvværd og selvtillid,så de har lettere ved at begå sig i sociale sammenhænge.

Fokus er på at hjælpe børn med at forstå deres tanker, følelser og handlinger – så de opnår mere selvindsigt. Det handler om at give dem redskaber til at omsætte de negative tanker til positive tanker og derved opleve flere positive følelser og adfærd. Børnene skal også bruge metoderne, når de får negative oplevelser, så de bliver i stand til at overkomme dem.

Jeg har udviklet en værktøjskasse, der henvender sig til børn i alderen 5-15 år. Værktøjerne skal bruges af lærere og pædagoger. Jeg vil gerne have udbredt kendskabet til min værktøjskasse og udgive bøger om mit koncept, som jeg selv har brugt i flere år i mit virke som pædagog. På sigt er min forhåbning at kunne introducere konceptet i Sverige og Norge.

Personen bag:
Gülten Eminovski, 40 år og bosiddende i Albertslund. Uddannet pædagog og psykoterapeut, arbejder på en folkeskole, hvor jeg dagligt bruger mine værktøjer til at hjælpe børnene til en mere positiv adfærd og forståelse. Jeg elsker at være sammen med positive mennesker, fordi det positive giver energi og livsglæde. Humor ligger øverst på min hylde, Jeg elsker at grine og få andre til at grine, og det bruger jeg aktivt i mit arbejde med børnene.